Nikhomkhamsoi Provincial Police Station

สถานีตำรวจภูธรนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

Mobirise

ประธานการประชุม

ประชุมบริหาร กำกับดูแลความประพฤติ

พ.ต.อ.ประทีป ปัญโญวัฒน์ ผกก.สภ.นิคมคำสร้อย กำชับ กำกับดูแลความประพฤติและทุกข์สุขของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิดมีคำสั่งจัดแบ่งกลุ่มการปกครองบังคับบัญชาตามคำสั่ง ตร.1212/2537 ให้นายตำรวจสัญญาบัตร กำกับดูแลชี้แจงข้อปฏิบัติให้ผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่ในปกครอง อย่างสม่ำเสมอและบันทึกไว้เป็นหลักฐาน


“ หน้าที่มาที่หนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน ” 


Address

242 ม.5 บ.อุ่นคำเจริญ
ต.นิคมคำสร้อย 
อ.นิคมคำสร้อย
จ.มุกดาหาร
49130


Contacts

Email: nikhomkhamsoi
@rtp.go.th
Phone: 0-4268-1131
Fax: 0-4268-1131

Links
Emergency Call

191 แจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย
1192 ศูนย์ปราบปรามโจรกรรมรถ
1669 เจ็บป่วยฉุกเฉิน
199 แจ้งเหตุเพลิงไหม้

Built with Mobirise - Go now