Nikhomkhamsoi Provincial Police Station

สถานีตำรวจภูธรนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder

แบบประเมิน
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment (EIT) 2023
EIT สำหรับจุดบริการและประชาสัมพันธ์ สภ.นิคมคำสร้อย

ข้อมูลพื้นฐาน

 • 01 โครงสร้างหน่วยงาน
 • 03 อำนาจหน้าที่
 • 05 ข้อมูลการติดต่อ
 • 07 ข่าวประชาสัมพันธ์
 • 09 Social Network
 • 02 ข้อมูลผู้บริหาร
 • 04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาสถานีตำรวจภูธรนิคมคำสร้อย
 • 06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • 08 Q&A

การบริหารงาน

 • 010 แผนปฎิบัติราชการประจำปี
 • 012 รายงานผลการดำเนินงาน
 • 014 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ(ของประชาชนผู้มารับบริการ)
 • 016 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 • 011 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
 • 013 คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน (ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ)
 • 015 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 • 017 E - Service

การบริหารเงินงบประมาณ

 • 018 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • 020 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • 022 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 • 024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 • 019 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
 • 021 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
 • 023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคล

 • 025 นโยบายการบริหารกำลังพล
 • 027 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนากำลังพล
 • 026 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารกำลังพล
 • 028 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การส่งเสริมความโปร่งใส

 • 029 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • 031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
 • 033 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 • 030 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • 032 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

 • 034 เจตจำนงสุจริตของผู้กำกับการสถานีตำรวจ
 • 036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 • 038 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • 040 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
 • 035 การมีส่วนร่วมของผู้กำกับการสถานีตำรวจ
 • 037 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 • 039 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

 • 041 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในสถานีตำรวจ
 • 042 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานีตำรวจ

ข่าวกิจกรรม

ตรวจสอบอาวุธปืนคงคลังของทางราชการ

วันที่ 13 มกราคม 2566 เวลา08.30 -12.00 น. พ.ต.อ.ประทีป ปัญโญวัฒน์ ผกก.สภ.นิคมคำสร้อย พร้อมข้าราชการตำรวจสภ.นิคมคำสร้อย ให้การต้อนรับ พ.ต.อ.สมจิตร เหล่ามงคลนิมิตร รอง ผบก.ภ.จว.มุกดาหาร ฃึ่งเดินทางมาตรวจเยี่ยม สภ.นิคมคำสร้อย 

Mobirise Website Builder
Mobirise
สภ.นิคมคำสร้อย
รับการตรวจราชการ

 วันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 08.00-12.00 น.
พล.ต.ต.วรัตม์ชัย ศรีรัตนวุฑฒิ รอง จตร.,พล.ต.ต.สันต์นที ประยูรรัตน์ ผบก.กต.4 จต. พร้อมคณะตรวจราชการกองการตรวจราชการ 4 สำนักงานจเรตำรวจ ได้เดินทางมาตรวจราชการที่
สภ.นิคมคำสร้อย 

Mobirise
RTP Cyber Village

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.30 น.
     พ.ต.อ.ประทีป ปัญโญวัฒน์ ผกก.สภ.นิคมคำสร้อย พ.ต.ท.สัญญา แก้วมาลา รอง ผกก.ป.ฯ พ.ต.ต.ประดิษฐ์ วงชารี สวป.ฯ พร้อมด้วย ชุดปฏิบัติการ RTP Cyber Village สภ.นิคมคำสร้อย ร่วมกับ ผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน อสม.ฯและชาวบ้านหมู่บ้านเรืองเจริญ ม.12 อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร

สภ.นิคมคำสร้อย

ประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาของข้าราชการตำรวจที่มีปัญหาครอบครัว ติดการพนัน , ยาเสพติด , มีโรคประจำตัว , ภาวะซึมเศร้าและปัญหาอื่นๆ

เคารพธงชาติ รับฟังข้อราชการประจำสัปดาห์

วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565 เวลา 08.00 น.
พ.ต.อ.ประทีป ปัญโญวัฒน์ ผกก.สภ.นิคมคำสร้อย พร้อมข้าราชการตำรวจ สภ.นิคมคำสร้อย เข้าแถวเคารพธงชาติ, สวดมนต์ไหว้พระ,กล่าวบทปลงใจ, คำปฏิญาณตน, อุดมคติตำรวจ, วิสัยทัศน์ ตร.,ผบ.ตร และวิสัยทัศน์ ภ.4 พร้อมชี้แจงข้อราชการ และตรวจทรงผม ,เครื่องแบบ สนว.01 ข้าราชการตำรวจ ตาม รปจ.

ประชุมบริหารและกำชับการปฏิบัติตน

พ.ต.อ.ประทีป ปัญโญวัฒน์ ผกก.สภ.นิคมคำสร้อยกำชับ กำกับดูแลความประพฤติและทุกข์สุขของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด
มีคำสั่งจัดแบ่งกลุ่มการปกครองบังคับบัญชาตามคำสั่ง ตร.๑๒๑๒/๒๕๓๗ ให้นายตำรวจสัญญาบัตร กำกับดูแลชี้แจงข้อปฏิบัติให้ผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่ในปกครอง อย่างสม่ำเสมอและบันทึกไว้เป็นหลักฐาน

วิสัยทัศน์ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

"เป็นองค์กรบังคับใช้กฏหมายที่นำสมัยในระดับมาตรฐานสากล เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา"

กิจกรรมจิตอาสา

สภ.นิคมคำสร้อย

ฝึกประจำสัปดาห์

สภ.นิคมคำสร้อย ฝึกประจำสัปดาห์ ท่าบุคคลมือเปล่า ตามแบบฝึกพระราชทาน

วิสัยทัศน์ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4

" ไฝ่คุณธรรม เชื่อมั่นศรัทธา เป็นที่พึ่งพาของประชาชน "

Weekly Practice

3 กุมภาพันธ์ 2564  สภ.นิคมคำสร้อย ดำเนินการฝึกประจำสัปดาห์ เพื่อเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

กิจกรรม 5 ส.

2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. ข้าราชการตำรวจ สภ.นิคมคำสร้อย ร่วมกิจกรรม 5 ส. หน่วยงาน โดย พ.ต.อ.ประทีป ปัญโญวัฒน์ ผกก.สภ.นิคมคำสร้อย ควบคุมการปฏิบัติ

วิสัยทัศน์ผู้บัญชาการ
ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร

" ตำรวจเป็นมิตร มีจิตรอาสา
สร้างความเชื่อมั่นศรัธา บูรณาการทุกภาคส่วน "

โครงการสำคัญของหน่วย

23 April 2025

Mobirise

โครงการครัวโรงพัก

สถานีตำรวจภูธรนิคมคำสร้อย จัดทำโครงการครัวโรงพัก เพื่อเป็นโครงการอาหารกลางวัน ซึ่งเป็นโครงการที่ได้ดำเนินการต่อเนื่องมาทุกปี  อ่านต่อ

23 April 2025

Mobirise

โครงการอาหารกลางวัน

สถานีตำรวจภูธรนิคมคำสร้อย นำนโยบายการบริหารราชการ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการ จัดทำโครงการอาหารกลางวัน " มื้อเที่ยง อิ่มท้อง เพื่อปกป้องปวงประชา " เพื่อเป็นสวัสดิการให้ข้าราชการตำรวจในสังกัด ช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระค่าครองชีพ  อ่านต่อ

23 April 2025

Mobirise

โครงการร้านตัดผม 

สถานีตำรวจภูธรนิคมคำสร้อย ได้จัดทำโครงการร้านตัดผม สวัสดิการของข้าราชการตำรวจ ตามนโยบายบริหารราชการสํานักงานตํารวจแห่งชาติ เรื่องการควบคุมระเบียบวินัยและความประพฤติของข้าราชการตำรวจ อ่านต่อ

ออกประชาสัมพันธ์ COVID - 19

VDO การออกประชาสัมพันธ์ COVID - 19

สภ.นิคมคำสร้อย ออกประชาสัมพันธ์ในเขตพื้นที่

วันที่  29 เมษายน 2564 เวลา 10.30 น.
โดยการอำนวยการของ พ.ต.อ.เกียรติศักดิ์ บำรุงสวัสดิ์ ผกก.สภ.นิคมคำสร้อย ได้สั่งการให้ พ.ต.ท.อุทัย เพ็งธรรม รอง ผกก.ป.สภ.นิคมคำสร้อย ,พ.ต.ท.วัชรวิตต์ ทับทิมไสย์ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.นิคมคำสร้อย ,พ.ต.ท.ชำนาญ คนไว รอง ผกก.สส.สภ.นิคมคำสร้อย ,พ.ต.ท.อำพร สพานหล้า สวป.สภ.นิคมคำสร้อย ร้อยเวร 20 พร้อมพวก ออกตรวจพื้นที่เขตรับผิดชอบ และใช้เครื่องขยายเสียงของรถยนต์สายตรวจ ประชาสัมพันธ์แจ้งให้ประชาชนรู้จักการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด 19) พร้อมกับแจ้งข้อกฎหมายในการต้องใส่หน้ากากอนามัยเมื่อต้องออกนอกบ้าน

ทนายความอาสา

โครงการทนายความอาสา และที่ปรึกษากฎหมาย ให้คำปรึกษา และเข้ารับฟังการสอบปากคำผู้ต้องหาในคดีอาญาประจำส่วนราชการ

Mobirise
Mobirise

วิสัยทัศน์ผู้กำกับการ
สถานีตำรวจภูธรนิคมคำสร้อย

“ หน้าที่มาที่หนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน ” 

จุดคัดกรอง Covid - 19

สถานีตำรวจภูธรนิคมคำสร้อย

ต.โชคชัย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร


“ หน้าที่มาที่หนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน ” 


Address

242 ม.5 บ.อุ่นคำเจริญ
ต.นิคมคำสร้อย 
อ.นิคมคำสร้อย
จ.มุกดาหาร
49130


Contacts

Email: nikhomkhamsoi
@rtp.go.th
Phone: 0-4268-1131
Fax: 0-4268-1131

Links
Emergency Call

191 แจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย
1192 ศูนย์ปราบปรามโจรกรรมรถ
1669 เจ็บป่วยฉุกเฉิน
199 แจ้งเหตุเพลิงไหม้

Created with ‌

Landing Page Builder