Nikhomkhamsoi Provincial Police Station

สถานีตำรวจภูธรนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

Mobirise
Mobirise

วัดภูดานแต้

Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise

จุดชมวิว

Mobirise
Mobirise
Mobirise

กังหันลมร่มเกล้าวินด์ฟาร์ม ต.ร่มเกล้า อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร


“พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา” 


Address

242 ม.5 บ.อุ่นคำเจริญ
ต.นิคมคำสร้อย 
อ.นิคมคำสร้อย
จ.มุกดาหาร
49130


Contacts

Email: nikhomkhamsoi
@rtp.go.th
Phone: 0-4268-1131
Fax: 0-4268-1131

Links
Emergency Call

191 แจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย
1192 ศูนย์ปราบปรามโจรกรรมรถ
1669 เจ็บป่วยฉุกเฉิน
199 แจ้งเหตุเพลิงไหม้

Designed with Mobirise bootstrap website themes