Nikhomkhamsoi Provincial Police Station

สถานีตำรวจภูธรนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

Mobirise

สถานีตำรวจภูธรนิคมคำสร้อย

ภาพ สภ.นิคมคำสร้อย หลังเก่า

ตัวอาคารหลังเก่า
โต๊ะประชาสัมพันธ์
ที่พักผู้มาติดต่อราชการ
ห้องน้ำ
Mobirise

สภ.นิคมคำสร้อย ปัจจุบัน


“พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา” 


Address

242 ม.5 บ.อุ่นคำเจริญ
ต.นิคมคำสร้อย 
อ.นิคมคำสร้อย
จ.มุกดาหาร
49130


Contacts

Email: nikhomkhamsoi
@rtp.go.th
Phone: 0-4268-1131
Fax: 0-4268-1131

Links
Emergency Call

191 แจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย
1192 ศูนย์ปราบปรามโจรกรรมรถ
1669 เจ็บป่วยฉุกเฉิน
199 แจ้งเหตุเพลิงไหม้

Built with Mobirise web template