Nikhomkhamsoi Provincial Police Station

สถานีตำรวจภูธรนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

ประวัติความเป็นมาของสถานีตำรวจภูธรนิคมคำสร้อย

Mobirise

สถานีตำรวจภูธรนิคมคำสร้อยปัจจุบัน

Nikhomkhamsoi Provincial Police Station

สภ.นิคมคำสร้อย ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2509 ตั้งอยู่เลขที่ 242 หมู่ 5 บ้านอุ่นคำเจริญ ตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร จัดตั้งโดยงบประมาณขององค์การบริหารวิเทศกิจของสหรัฐอเมริกา (ยูซอม) มีฐานะเป็นสถานีตำรวจภูธรตำบล ขึ้นตรงกับสถานีตำรวจภูธรอำเภอมุกดาหาร จังหวัดนครพนม 


ปี พ.ศ.2509 - จัดตั้งเป็น สภ.ต.นิคมคำสร้อย อ.มุกดาหาร จ.นครพนม
ปี พ.ศ.2518 - ยกฐานะเป็น สภ.กิ่ง อ.นิคมคำสร้อย จ.นครพนม
ปี พ.ศ.2522 - ยกฐานะเป็น สภ.อ.นิคมคำสร้อย จ.นครพนม
ปี พ.ศ.2525 - อ.มุกดาหาร ยกฐานะเป็น จ.มุกดาหาร สภ.อ.นิคมคำสร้อย ขึ้นการปกครองกับ ภ.จว.มุกดาหาร เรื่อยมา
ปี พ.ศ.2534 - เลื่อนฐานะหัวหน้าหน่วยเป็น สวญ.
ปี พ.ศ.2537 - เลื่อนฐานะหัวหน้าหน่วยเป็น รอง ผกก.
ปี พ.ศ.2541 - เลื่อนฐานะหัวหน้าหน่วยเป็น ผกก.
ปี พ.ศ.2550 - เปลี่ยน สภ.อ. เป็น สภ.นิคมคำสร้อย ตามโครงสร้างสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จนถึงปัจจุบัน

Mobirise

แผนที่เขตรับผิดชอบของ สภ.นิคมคำสร้อย


“พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา” 


Address

242 ม.5 บ.อุ่นคำเจริญ
ต.นิคมคำสร้อย 
อ.นิคมคำสร้อย
จ.มุกดาหาร
49130


Contacts

Email: nikhomkhamsoi
@rtp.go.th
Phone: 0-4268-1131
Fax: 0-4268-1131

Links
Emergency Call

191 แจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย
1192 ศูนย์ปราบปรามโจรกรรมรถ
1669 เจ็บป่วยฉุกเฉิน
199 แจ้งเหตุเพลิงไหม้

Build a site - Learn more