Nikhomkhamsoi Provincial Police Station

สถานีตำรวจภูธรนิคมคำสร้อย

Mobirise
พ.ต.อ.เกียรติศักดิ์  บำรุงสวัสดิ์

ผกก.สภ.นิคมคำสร้อย

ร่วมป้องกันโควิด - 19

วีดีโอ รณรงค์ป้องกันโควิด - 19

สภ.นิคมคำสร้อย

ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันโรคโควิด - 19 ด้วยการจัดให้มีจุดคัดกรองผู้ที่มาติดต่อราชการ มีการเช็คอินผ่านมือถือ การเว้นระยะห่างทางสังคม การล้างมือด้วยเจล การสวมหน้ากากอนามัย 

วิสัยทัศน์ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

"เป็นองค์กรบังคับใช้กฏหมายที่นำสมัยในระดับมาตรฐานสากล เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา"

ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน

ภ.จว.มุกดาหาร จัดกิจกรรม
( โรงพักจำลองย้อนยุค )
10 มีนาคม 2564
เวลา 18.00 น.

พล.ต.ต. สรรธาน อินทรจักร ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร พ.ต.อ.เกียรติศักดิ์ บำรุงสวัสดิ์ ผกก.สภ.นิคมคำสร้อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดและแม่บ้านตำรวจ

ออกประชาสัมพันธ์
โครงการถนนสีขาว
29 มกราคม 2564
เวลา 09.00 น.

พ.ต.อ.เกียรติศักดิ์ บำรุงสวัสดิ์ ผกก.สภ.นิคมคำสร้อย พร้อมด้วย พ.ต.ท.อุทัย เพ็งธรรม รอง ผกก.ป.ฯ ,พ.ต.ต.อำพร สพานหล้า สวป.ฯ , ข้าราชการตำรวจ สภ.นิคมคำสร้อย

ซ้อมแผนการป้องกัน
เผชิญเหตุ
1 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 09.00 น.

สภ.นิคมคำสร้อย ซ้อมแผนเผชิญเหตุ ซึ่งเป็นการดำเนินการตามมาตรการป้องกันอาชญากรรมเชิงรุก อย่างจริงจัง และสม่ำเสมอ

Mobirise
โครงการสหกรณ์สัญจร

 วันนี้ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.สรรธาน อินทรจักร์ ผบก.ภ.จว.มุกดาหาร ร่วมกับ ผู้จัดการฯ,เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร และสว.ฝอ.(กบ.)ฯออกดำเนินการ ตามโครงการสหกรณ์สัญจร และ ตรวจสภาพยานพาหนะอาวุธปื

Mobirise
รอง ผบช.ภ.4 ตรวจเยี่ยม

วันนี้ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.00 น. พล.ต.ต.วรัตม์ชัย ศรีรัตนวุฑฒิ รอง ผบช.ภ.4 เดินทางมาตรวจเยี่ยม สภ.นิคมคำสร้อย พบ พ.ต.อ.เกียรติศักดิ์ บำรุงสวัสดิ์ ผกก.สภ.นิคมคำสร้อย ,พ.ต.ท.อุทัย เพ็งธรรม รอง ผกก.ป.สภ.นิคมคำสร้อย

Mobirise
ปฐมนิเทศ กต.ตร.
สภ.นิคมคำสร้อย

 วันนี้ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. สภ.นิคมคำสร้อย ปฐมนิเทศและเลือกประธานกรรมการ กต.ตร.สภ.นิคมคำสร้อย โดยมี พ.ต.อ.เกียรติศักดิ์ บำรุงสวัสดิ์ ผกก.สภ.นิคมคำสร้อย เป็นประธาน

ฝึกประจำสัปดาห์

สภ.นิคมคำสร้อย ฝึกประจำสัปดาห์ ท่าบุคคลมือเปล่า ตามแบบฝึกพระราชทาน

วิสัยทัศน์ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4

" ไฝ่คุณธรรม เชื่อมั่นศรัทธา เป็นที่พึ่งพาของประชาชน "

Weekly Practice

3 กุมภาพันธ์ 2564  สภ.นิคมคำสร้อย ดำเนินการฝึกประจำสัปดาห์ เพื่อเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

วิสัยทัศน์ผู้บัญชาการ
ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร

" เป็นตำรวจมืออาชีพ โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง "

โครงการอาหารกลางวัน

 สถานีตำรวจภูธรนิคมคำสร้อย นำนโยบายการบริหารราชการ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการ จัดทำโครงการอาหารกลางวัน " มื้อเที่ยง อิ่มท้อง เพื่อปกป้องปวงประชา " เพื่อเป็นสวัสดิการให้ข้าราชการตำรวจในสังกัด ช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระค่าครองชีพ และเป็นการสันทนาการในด้านต่างๆ ช่วงเวลาพักเพื่อแลกเปลี่ยน ปรึกษาหารือ สร้างความผูกพัน สอบถามพูดคุยกัน ระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา รวมถึงการสร้างความสามัคคีความเป็นหนึ่งเดียวกัน ของข้าราชการตำรวจ โดยให้ข้าราชการตำรวจทุกนาย ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน สัปดาห์ละครั้งหลังจากการประชุมบริหารประจำเดือนของหน่วย หรือในโอกาสวันสำคัญๆ ตามความเหมาะสม โดยนำวัตถุดิบ ผลผลิตจากการดำเนินงานตามโครงการครัวโรงพัก มาดำเนินการประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันด้วย.

โครงการร้านตัดผมสวัสดิการของข้าราชการตำรวจ

  สถานีตำรวจภูธรนิคมคำสร้อย ได้จัดทำโครงการร้านตัดผม สวัสดิการของข้าราชการตำรวจ ตามนโยบายบริหารราชการสํานักงานตํารวจแห่งชาติ เรื่องการควบคุมระเบียบวินัยและความประพฤติของข้าราชการตำรวจ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความเป็นผู้มีระเบียบวินัย เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นการอำนวยความสะดวกในการใช้บริการ และประหยัดงบประมาณ อีกทั้งยังเป็นการควบคุมระเบียบวินัยและความประพฤติของข้าราชการตำรวจ ให้เป็นไปตามแนวทางที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด.

โครงการครัวโรงพัก

สถานีตำรวจภูธรนิคมคำสร้อย จัดทำโครงการครัวโรงพัก เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบตามโครงการอาหารกลางวัน ซึ่งเป็นโครงการที่ได้ดำเนินการต่อเนื่องมาทุกปี

Mobirise

วิสัยทัศน์ผู้กำกับการ
สถานีตำรวจภูธรนิคมคำสร้อย

“ พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นศัรทธา ” 

จุดคัดกรอง Covid - 19

สถานีตำรวจภูธรนิคมคำสร้อย

ต.โชคชัย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร


“พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา” 


ที่อยู่

242 ม.5 บ.อุ่นคำเจริญ
ต.นิคมคำสร้อย อ.นิคมคำสร้อย
จ.มุกดาหาร 49130


ติดต่อเรา

Email: nikhomkhamsoi
@rtp.go.th 
Phone: 0-4268-1131 
Fax: 0-4268-1131

Links
สายด่วนแจ้งเหตุฉุกเฉิน

เหตุด่วน เหตุร้าย โทร 191
แจ้งอัคคีภัย 199
เรียกรถพยาบาล 1669
แจ้งรถหาย 1192
กองปราบปราม 1195
ศูนย์ประชาบดี แจ้งคนหาย 1300

The site was built with Mobirise